Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ


Ως παραπλανητική διαφήμιση νοείται η διαφήμιση που, δυνητικά ή πραγματικά, παραπλανά ή επηρεάζει την κρίση του καταναλωτή ή που, για τους λόγους αυτούς, βλάπτει έναν ανταγωνιστή.
Για τον καθορισμό του παραπλανητικού χαρακτήρα μιας διαφήμισης λαμβάνονται υπόψη:
τα χαρακτηριστικά των αγαθών ή των υπηρεσιών·
η τιμή τους·
οι όροι προμήθειας του αγαθού ή της παροχής υπηρεσιών·
η ιδιότητα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα δικαιώματα του διαφημιζομένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου