Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΈντονη και δυναμική επικοινωνιακή πολιτική έχει εγκαινιάσει τους τελευταίους μήνες η Πανελλήνια Ένωση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης & Υπαίθριας Διαφήμισης Ερμής, προσπαθώντας να πείσει πολιτεία, θεσμικούς φορείς και πολίτες για την επιτακτική ανάγκη ορθολογικής ανάπτυξής της υπαίθριας Διαφήμισης, εξέλιξη που θα είναι προς όφελος όλων.

Η αρχή έγινε με τη δημιουργία ενημερωτικής καμπάνιας για το κοινό, η οποία εξελίχθηκε σε περισσότερες από 3000 διαφημιστικές θέσεις panel των εταιρειών-μελών της στην Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Η καμπάνια ενημέρωνε τους πολίτες για τη σημασία που έχει η υπαίθρια Διαφήμιση στην οικονομία της χώρας, τόσο από πλευράς εσόδων που προσφέρει στους δήμους, όσο και από πλευράς θέσεων εργασίας που δημιουργεί. Στη συνέχεια, η ένωση ενέτεινε τις δημόσιες παρεμβάσεις της τόσο με ανακοινώσεις, όσο και με συναντήσεις με θεσμικούς και πολιτειακούς φορείς.


Σύμφωνα με τη ένωση Ερμής, η έλλειψη επαρκούς νομοθετικού πλαισίου για την ύπαρξη νόμιμης υπαίθριας Διαφήμισης, δεν πλήττει μόνο συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως αυτά της ελευθερίας της έκφρασης, της διάδοσης της πληροφορίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (άρθρα 5,14, 106 του Συντάγματος), αλλά έχει και αρνητικές επιπτώσεις στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με τη διακοπή σημαντικών εσόδων στους δήμους και μάλιστα, εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

«Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η υπαίθρια Διαφήμιση αποτελεί εδώ και δεκαετίες σημαντική πηγή εσόδων, παράγοντα τοπικής ανάπτυξης και δίνει την ευκαιρία να πολλαπλασιαστεί η κοινωνική παροχή στους δημότες και να συγχρηματοδοτηθούν προγράμματα που σχετίζονται με τα δημοτικά ιατρεία, την περίθαλψη στο σπίτι, τα Κ.Α.Π.Η, τους δημοτικούς σταθμούς, τις παιδικές χαρές και πλήθος άλλων κοινωνικών, αθλητικών ή ψυχαγωγικών παροχών» αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η ένωση.

Σύμφωνα με στοιχεία της ένωσης, από τη συνολική δραστηριότητα της υπαίθριας Διαφήμισης, οι Ο.Τ.Α. (δήμοι και δημοτικές επιχειρήσεις) εισέπρατταν από μισθώματα, δημοτικά τέλη και φόρους τουλάχιστον 35 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ το κράτος εισέπραττε επιπλέον έσοδα 40 εκατ. ευρώ από λοιπούς φόρους και εισφορές, με τα συνολικά του έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της υπαίθριας Διαφήμισης να ανερχόταν σε 75 εκατ. ευρώ ετησίως. Όπως εκτιμά δε, «οι παραλείψεις της πολιτείας τείνουν να εξαλείψουν ολοκληρωτικά τον κλάδο», με αποτέλεσμα το α΄ τρίμηνο του 2010, η μείωση εργασιών των εταιρειών να προσεγγίζει το 70%.

«Μέχρι το τέλος της χρονιάς το ελληνικό κράτος θα έχει απολέσει έσοδα πάνω από 50 εκατ. ευρώ, περισσότερες από 30 εταιρείες θα είναι μη βιώσιμες και παρ’ όλα αυτά, η ένωση δεν έχει ακόμη συνομιλητή από την πλευρά του κράτους για να δοθεί μια λύση» τονίζει ο Πρόεδρος της ένωσης, Κώστας Καστανάς.

Η ένωση Ερμής έχει ζητήσει την κατεπείγουσα αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα για την εμπορική υπαίθρια Διαφήμιση με στόχο να υπάρξουν άμεσα νόμιμες διαφημιστικές θέσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια και προτείνει στην πολιτεία νέο πλαίσιο με σύγχρονους όρους, εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκλήρωσε πρόσφατα σειρά επαφών τόσο με εκπροσώπους του ΣΔΕ, όσο και της ΕΔΕΕ, συναντώντας ταύτιση απόψεων, όπως αναφέρει η ίδια. Μάλιστα, η ίδια η ΚΕΔΚΕ σε μελέτη που κατάρτισε το Ινστιτούτο για την Τοπική Διοίκηση, περιγράφει το κανονιστικό πλαίσιο της υπαίθριας Διαφήμισης στην Ελλάδα, «ως πολυδαίδαλο, αντικρουόμενο, κοστοβόρο, ανεφάρμοστο, αναντίστοιχο με την πραγματικότητα» και ζητάει και από την πλευρά της να αλλάξει.

Η ένωση Ερμής σε σχετική της ανακοίνωση επισημαίνει την «αδιαλλαξία της πολιτείας» όπως υποστηρίζει, αφού η τελευταία αποφάσισε «να εφαρμόσει αιφνιδιαστικά την κατά κοινή ομολογία αντιφατική υπουργική απόφαση του 2003, να υλοποιήσει μαζικές αποξηλώσεις των πλαισίων που αποτελούν περιουσία των εταιρειών, να κατασυκοφαντήσει την εικόνα του Μέσου, να καταργήσει πλήρως τη λειτουργία του και το σημαντικότερο, να μην έχει ακόμη δεσμευθεί επίσημα για την οποιαδήποτε αλλαγή της υπουργικής απόφασης».

Marketing Week (T. 1297)
Η σημερινή εικόνα

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ένωσης Ερμής, το 2009 ήδη έφερε τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης με μια μείωση περίπου 15% της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης. Παράλληλα επιταχύνθηκε η πτώση του κύκλου εργασιών του ειδικού κλάδου της υπαίθριας Διαφήμισης, ως συνέπεια της κατάργησης ή μη χρήσης των διαφημιστικών πινακίδων, με αποτέλεσμα το α' τρίμηνο του 2010 η μείωση να προσεγγίζει το 70%.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία της ένωσης, οι εταιρείες του κλάδου έχουν εγκαταστήσει και συντηρούν αποκλειστικά με δικά τους έξοδα, συνολικά 4.200 στέγαστρα αναμονής επιβατών, τα οποία διατίθενται στο κοινό ως δημοτική παροχή, αξίας προμήθειας και εγκατάστασης 10 εκατ. ευρώ και ετήσιας συντήρησης 1 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος καταβάλλει ετησίως περίπου 9 εκατ. ευρώ σε ενοίκια σε ένα κοινό 6.500 νοικοκυριών «και αυτό το έσοδο συμβάλλει αποφασιστικά στην επιβίωση κυρίως χαμηλόμισθων και συνταξιούχων μικροϊδιοκτητών».

Οι αρχές της ένωσης Ερμής
Η ένωση Ερμής, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για δημόσια διαβούλευση για την υπαίθρια Διαφήμιση παρουσίασε τις αρχές και τις θέσεις της για το Μέσο αυτό. Οι θέσεις αυτές εντοπίζονται στα παρακάτω αιτήματά της:

1. Νόμιμες διαφημιστικές θέσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια, ικανές να εξασφαλίσουν και να αναπτύξουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επενδύσεις ελληνικών και ξένων κεφαλαίων στη χώρα.

2. Διαφημιστικές θέσεις πρόσφορες και επαρκείς να προβάλουν διαφημιστικά μηνύματα σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους του βασικού οδικού δικτύου της χώρας, εντασσόμενες αρμονικά στο οικιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, που ακολουθούν τους σύγχρονους κανόνες της εμπορικής διαφήμισης αλλά και τους διεθνείς όρους ασφάλειας της κυκλοφορίας.

3. Εφαρμογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών για τα διαφημιστικά πλαίσια (θέσεις), ώστε να υπάρχει η υπαίθρια Διαφήμιση σύμφωνα με τα ισχύοντα σε όλον τον κόσμο και κυρίως, στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Αναθεώρηση του σημερινού θεσμικού πλαισίου, το οποίο είναι αναντίστοιχο με την πραγματικότητα και η εφαρμογή του καταργεί πλήρως τη δυνατότητα ύπαρξης εμπορικής υπαίθριας Διαφήμισης. Τήρηση των όρων ισονομίας, διαφάνειας και αξιοκρατίας.

5. Συνέχιση της αποξήλωσης, μετά την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, ώστε οι εταιρείες να προλάβουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, να επιβιώσουν και να διατηρήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και τις χιλιάδες σημερινές θέσεις εργασίας στην παρούσα οικονομική κρίση.

6. Συμμετοχή στο διάλογο και τη νομοπαρασκευαστική διαβούλευση όλων των εταίρων της εμπορικής υπαίθριας Διαφήμισης στην Ελλάδα, (Ένωση Ερμής, ΣΔΕ, ΕΔΕΕ, μέσω εκπροσώπων και επιστημονικών επιτελείων, με στόχο να μεταδοθεί στην Πολιτεία η επαγγελματική γνώση και εμπειρία των θεμάτων της υπαίθριας Διαφήμισης στη χώρα μας.

Τι είπαν για το πρόβλημα εκπρόσωποι της Ένωσης
Kώστας Καστανάς, Πρόεδρος:
«Είναι γεγονός ότι η χώρα μας διανύει μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Η ανάγκη για συνένωση των δυνάμεων, αλλά και για αλλαγή των εδραιωμένων λανθασμένων πρακτικών είναι επιτακτική σήμερα, περισσότερο από ποτέ. Το κανονιστικό πλαίσιο της εμπορικής υπαίθριας Διαφήμισης στην Ελλάδα ήταν εξαρχής ανεφάρμοστο και εν πολλοίς υπεύθυνο για την πορεία του κλάδου. Εδώ και χρόνια όλοι μας κρούαμε τον κώδωνα του κινδύνου στην Πολιτεία».

Θανάσης Αδριόπουλος, Αντιπρόεδρος: «Νομίζω ότι στην περίπτωση της υπαίθριας Διαφήμισης πρέπει να κάνουμε επίκληση του αυτονόητου, ότι δηλαδή για κάθε επιχειρηματικό κλάδο η Πολιτεία πρώτα απ΄ όλα οφείλει να παρέχει ένα βιώσιμο κανονιστικό πλαίσιο. Ο δικός μας κλάδος από το 2003 στερείται και αυτού του βασικού δικαιώματος. Η πολιτεία έχει τη δυνατότητα να δίνει λύσεις και αυτό το γνωρίζει. Υπάρχει νομικό κενό στην αγορά της υπαίθριας Διαφήμισης και αυτό θα έπρεπε να επισπεύσει η πολιτεία, γιατί πρόκειται για δική της παράλειψη ετών. Αντ΄ αυτού, επιλέγει απλώς να βάζει λουκέτο σε ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων».

Marketing Week (T. 1297)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου