Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Τί είναι η δικαιόχρηση, το franchising;


Ο ευρωπαικός κώδικας δεοντολογίας ορίζει το franchising ως ένα σύστημα προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή/και τεχνολογίας, βασισμένο σε μια στενή και συνεχή συνεργασία μεταξύ νομικά και οικονομικά ανεξαρτήτων και ξεχωριστών επιχειρήσεων, το οποίο αποτελείται απο τον δικαιοπάροχο ή δότη και τους κατ'ιδίαν δικαιοδόχους ή λήπτες.
Έτσι, ο δικαιοπάροχος παραχωρεί στους δικαιοδόχους το δικαίωμα και επιβάλλει την υποχρέωση να διευθύνoυν ένα εμπόριο, σύμφωνα με το πρότυπο του δικαιοπάροχου। O δικαιοπάροχος παραχωρεί αυτό το δικαίωμα στον δικαιοδόχο, έναντι άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ανταλλάγματος, δίνοντας του τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την επωνυμία, ή/και τη μάρκα των προιόντων ή/και τις υπηρεσίες, την τεχνογνωσία, τις τεχνικές και εμπορικές μεθόδους, το διαδικαστικό σύστημα και άλλα δικαιώματα όσον αφορά τη βιομηχανική ή/και πνευματική ιδιοκτησία του δικαιοπάροχου, υποστηρίζοντάς τον μέσω μιας συνεχούς παροχής τεχνικής και εμπορικής βοήθειας μέσα στα πλαίσια και κατά τη διάρκεια μιας έγγραφης σύμβασης franchise, που καταρτίζεται ανάμεσα στα μέρη για το σκοπό αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου