Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

ΤΟ ΑΜΕΣΟ MARKETING

Οφέλη και μειονεκτήματα

Το άμεσο μάρκετινγκ είναι ελκυστικό σε πολλούς εμπόρους, επειδή σε πολλές περιπτώσεις η θετική επίδρασή της (αλλά μη αρνητικά αποτελέσματα) μπορεί να μετρηθεί άμεσα. Παραδείγματος χάριν, εάν ένας έμπορος στέλνει ένα εκατομμύριο παρακλήσεις ταχυδρομικώς, και οι πελάτες δέκα χιλιάδων μπορούν να ακολουθηθούν όπως έχοντας αποκριθεί στην προώθηση, ο έμπορος μπορεί να πει με κάποια εμπιστοσύνη ότι η εκστρατεία οδήγησε άμεσα στις απαντήσεις. Ο αριθμός παραληπτών που προσβάλλονται με το ταχυδρομείο παλιοπραγμάτων/spam, εντούτοις, δεν μετριέται εύκολα. Σε αντίθεση, η μέτρηση άλλων μέσων πρέπει συχνά να είναι έμμεση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία άμεση απάντηση από έναν καταναλωτή. Η μέτρηση των αποτελεσμάτων, ένα θεμελιώδες στοιχείο στο επιτυχές άμεσο μάρκετινγκ, εξερευνιέται με περισσότερες λεπτομέρειες αλλού σε αυτό το άρθρο. Ακόμα από την έναρξη της Διαδίκτυο-ηλικίας οι προκλήσεις των κύριων εμπορικών ανώτερων υπαλλήλων (CMOS) ακολουθούν τις άμεσες απαντήσεις μάρκετινγκ και η μέτρηση οδηγεί.
Ενώ πολλοί έμποροι όπως αυτήν την μορφή μάρκετινγκ, μερικές άμεσες προσπάθειες μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν τα ιδιαίτερα μέσα έχουν επικριθεί για την παραγωγή των ανεπιθύμητων παρακλήσεων. Παραδείγματος χάριν, το άμεσο ταχυδρομείο που είναι άσχετο με τον παραλήπτη εξετάζεται ταχυδρομείο παλιοπραγμάτων, και τα ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξετάζονται spam. Μερικοί καταναλωτές απαιτούν ένα τέλος για να κατευθύνουν το μάρκετινγκ για μυστικότητα και περιβαλλοντικούς λόγους, ποιοι άμεσοι έμποροι είναι σε θέση να παρέχουν με τη χρησιμοποίηση των καταλόγων «αποχώρησης», της μεταβλητής εκτύπωσης και περισσότερων στοχοθετημένων καταλόγων αλληλογραφίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου