Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Η Ξ. Κούρτογλου για τις μετρήσειςΑνακοίνωση Focus

Σε απάντηση των προσφάτων δυσφημιστικών δημοσιευμάτων από blogs του διαδικτύου σχετικά με την Έρευνα Ακροαματικότητας Ραδιοφώνου που διεξάγει η εταιρεία μας για την περιοχή Αττικής για λογαριασμό της Α.Ε.Μ.Α.Ρ., αλλά και τις προσωπικές προς εμένα επιθέσεις, θα ήθελα να διευκρινίσω τα ακόλουθα:

Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ Α.Ε.Μ.Α.Ρ.-FOCUS BARI

Τον Δεκέμβριο του 2005, διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός από την Α.Ε.Μ.Α.Ρ. (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που δημιουργήθηκε από την ΕΙΙΡΑ* κατά 75% και την ΕΔΕΕ** κατά 25%) για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου Αττικής, στον οποίο η Focus Bari ανακηρύχθηκε νικήτρια, μέσα από ενδελεχή αξιολόγηση 11μελούς επιτροπής εκπροσώπησης της πλειονότητας των Ραδιοσταθμών Αττικής, των Διαφημιστικών Εταιρειών και της ΕΡΑ.

Από τον Ιανουάριο του 2006, η Focus Bari έχει ως ανάδοχος την κύρια ευθύνη υλοποίησης του πιο πάνω έργου, ενώ η Α.Ε.Μ.Α.Ρ. έχει την ευθύνη:

Α) Του καθορισμού και επανακαθορισμού των προδιαγραφών της έρευνας

Β) Των κανονισμών λειτουργίας, επικοινωνίας και συνεργασίας των ραδιοσταθμών με την Focus Bari

Γ) Της επίβλεψης και ελέγχου της έρευνας σε καθημερινή βάση, καθώς επίσης και της πορείας και ανάπτυξης του έργου

Δ) Της παρακολούθησης, εξέλιξης και αξιοποίησης της έρευνας και των δεδομένων της υπέρ του Ραδιοφώνου

Κατά συνέπεια, όποιος επιθυμεί να καταγγείλει ή να απευθύνει οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς λειτουργίας της έρευνας, μπορεί να απευθύνεται στην Α.Ε.Μ.Α.Ρ., για ένα έργο, που—μεταξύ άλλων—έχει τύχει συγχαρητηρίων για την διαφάνειά του από εξειδικευμένους φορείς του εξωτερικού (European Media Research Organizations)

ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Α.Ρ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Α.Ε.Μ.Α.Ρ. (ΕΠΠ), η οποία σήμερα αποτελείται από 19 στελέχη ραδιοφωνικών σταθμών που εκπροσωπούν το σύνολο της ραδιοφωνικής αγοράς της Αττικής, 3 στελέχη διαφημιστικών εταιριών, τον πρόεδρο του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Α.Ρ. και τον τεχνικό σύμβουλο της Α.Ε.Μ.Α.Ρ., είναι η μόνη αρμόδια για τον έλεγχο, παρακολούθηση και παραλαβή του έργου.

Η FOCUS BARI διασφαλίζει στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής της Α.Ε.Μ.Α.Ρ. απρόσκοπτη πρόσβαση στους χώρους που υλοποιείται το έργο και οι επισήμως διορισμένοι από την Α.Ε.Μ.Α.Ρ. ελεγκτές παρακολουθούν την έρευνα σε καθημερινή βάση την ώρα της διεξαγωγής της, επί 46 εβδομάδες τον χρόνο, 7 ημέρες την εβδομάδα. _________________________________________________________________

* Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοσταθμών Αττικής

**Ένωση Διαφημιστικών Εταιρειών Ελλάδας

Παράλληλα, τόσο οι ελεγκτές, όσο και τα μέλη της ΕΠΠ έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα ανεξαιρέτως τα σχετιζόμενα με το έργο αρχεία και στοιχεία καθώς και στους σχετιζόμενους με το έργο χώρους της FOCUS BARI ως απαιτείται για την απρόσκοπτη επιτέλεση του έργου τους, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ BARI FOCUS

Από το 1988, η Focus επένδυσε με δική της πρωτοβουλία στον εξειδικευμένο χώρο των μετρήσεων ακροαματικότητας Ραδιοφώνου, βασιζόμενη σε διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνικές και μεθοδολογίες, και με συμμετοχή των ραδιοσταθμών κάθε περιοχής που καλύπτει η μέτρηση, τόσο στον σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση της έρευνας καθ’ όλα της τα στάδια.

Έκτοτε για όλες τις περιοχές (Θεσσαλονίκη, περιφερειακοί νομοί), και έως τον Δεκέμβριο του 2005 (προ Α.Ε.Μ.Α.Ρ. για την περιοχή της Αττικής) η Έρευνα Ακροαματικότητας Bari της Focus, αποτέλεσε και αποτελεί την κοινής αποδοχής «έρευνα-νόμισμα» της ελληνικής αγοράς κατά τα διεθνή πρότυπα, με συνδρομητές σε ετήσια βάση τους Ραδιοσταθμούς κάθε καλυπτόμενης περιοχής, καθώς επίσης και τις διαφημιστικές εταιρείες/media specialists.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOCUS BARI

Ως εταιρεία που διεξάγει έρευνες μέτρησης των ΜΜΕ είναι εγγεγραμμένη από το 1997 στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ερευνών Ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό του Δημοσίου με την υπ’ αριθμ.25965/Ε/19.12.1997 απόφαση του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ (βάσει του Ν.2328/1995). Επίσης είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ελέγχου Διαφάνειας του ΕΣΡ (βάσει του άρθρου 6 του Π.Δ. 310/96 με αριθμό μητρώου 43), καθώς επίσης και στο Μητρώο Φορέων και Επιχειρήσεων Δημοσκοπήσεων που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας του ΕΣΡ με αριθμό μητρώου 15 (ονομαστική μετοχική σύνθεση-βάσει του Ν.3603/2007).

Όπως γνωρίζετε, στα 22 χρόνια λειτουργίας της η Focus Bari έχει καταξιωθεί τόσο στον χώρο των ερευνών ΜΜΕ, όσο και στον χώρο των εμπορικών ερευνών αγοράς, και έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις για το έργο της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με πιο πρόσφατη την διάκριση Corporate Superbrands 2010. Και επειδή όλα τα πρόσφατα δυσφημιστικά δημοσιεύματα ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα, αλλά θίγουν εμένα προσωπικά, την εταιρεία, τους εργαζόμενούς της και όλους τους συνεργάτες και πελάτες μας, επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ξένια Κούρτογλου

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου